Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
393 402 497 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
134 842 360 €
34 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
116 414 986 €
86 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
15 432 088 €
11 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 865 831 €
2 %
2 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
72 188 €
0 %
0 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
57 267 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
96 189 008 €
24 %
8 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
86 984 344 €
90 %
92 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
9 204 663 €
10 %
8 %
Ekonomická oblasť
73 262 847 €
19 %
24 %
Doprava
70 568 367 €
96 %
93 %
Iné odvetvia
1 361 524 €
2 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
1 135 793 €
2 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
197 163 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
53 052 915 €
13 %
13 %
Staroba
28 500 130 €
54 %
20 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
22 447 975 €
42 %
76 %
Rodina a deti
1 233 384 €
2 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
871 425 €
2 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
26 032 295 €
7 %
8 %
Kultúrne služby
26 018 004 €
100 %
98 %
Rekreačné a športové služby
14 291 €
0 %
2 %
Všeobecné verejné služby
10 023 073 €
3 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
6 921 605 €
69 %
84 %
Všeobecné služby
3 100 368 €
31 %
15 %
Zahraničná ekonomická pomoc
1 100 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby