Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Aktuálny stav
4,2
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
4,8
Bilancia bežného účtu
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,9
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Žilinský VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Žilinský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 34,5 %
4,3
30,6 %
Dlhová služba 16,7 %
4,0
4,5 %
Bilancia bežného účtu 4,3 %
2,9
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -3 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 106 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 8 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -4 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -0,8 %
2,8
-1,1 %
Intenzita investovania 5,2 %
2,1
9,5 %
Čistý majetok 2,7 %
0,0
86,4 %
Okamžitá likvidita 1 564,9 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 1 584,9 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 205 429 228 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 6 491 565 €
Výdavky bežného rozpočtu 196 536 682 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 17 143 516 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 3 566 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 125 €
Krátkodobé pohľadávky 423 294 €
Dlhodobé záväzky 4 238 €
Krátkodobé záväzky 2 106 671 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 73 082 672 €
Bankové úvery a výpomoci 76 582 672 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 21 733 750 €
Úrokové splátky 295 802 €
Finančné účty 32 966 308 €
Neobežný majetok 45 916 439 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 691 136
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -2 857 822 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby