Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
505 668 074 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
177 518 279 €
35 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
157 200 710 €
89 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
17 325 196 €
10 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 915 288 €
2 %
1 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
61 697 €
0 %
0 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
15 388 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
104 423 433 €
21 %
9 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
98 652 132 €
94 %
93 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
5 255 406 €
5 %
5 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
515 895 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
87 240 034 €
17 %
14 %
Staroba
46 631 431 €
53 %
23 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
37 967 888 €
44 %
73 %
Rodina a deti
1 682 323 €
2 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
958 392 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
76 438 362 €
15 %
22 %
Doprava
74 074 327 €
97 %
95 %
Iné odvetvia
1 372 025 €
2 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
849 375 €
1 %
1 %
Ťažba, výroba a výstavba
142 635 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
33 918 789 €
7 %
8 %
Zahraničná ekonomická pomoc
21 733 970 €
64 %
14 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
9 074 507 €
27 %
77 %
Všeobecné služby
3 110 312 €
9 %
8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
26 100 472 €
5 %
7 %
Kultúrne služby
26 089 702 €
100 %
99 %
Náboženské a iné spoločenské služby
10 769 €
0 %
0 %
Ochrana životného prostredia
28 705 €
0 %
0 %
Ochrana prírody a krajiny
28 705 €
100 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby