Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 353 212 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 388 956 €
48 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 867 888 €
52 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 762 121 €
24 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 035 506 €
14 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
704 343 €
10 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 098 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
2 276 089 €
15 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 043 796 €
90 %
79 %
Transakcie verejného dlhu
186 145 €
8 %
16 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
23 095 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
23 053 €
1 %
3 %
Ekonomická oblasť
1 636 812 €
11 %
13 %
Doprava
1 076 050 €
66 %
83 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
479 723 €
29 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
71 743 €
4 %
9 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
9 296 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
962 834 €
6 %
8 %
Rekreačné a športové služby
468 639 €
49 %
49 %
Kultúrne služby
462 973 €
48 %
42 %
Náboženské a iné spoločenské služby
17 974 €
2 %
4 %
Vysielacie a vydavateľské služby
13 248 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
823 396 €
5 %
7 %
Rozvoj obcí
569 812 €
69 %
57 %
Verejné osvetlenie
172 153 €
21 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
81 430 €
10 %
18 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
795 385 €
5 %
3 %
Policajné služby
790 551 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 834 €
1 %
4 %
Ochrana životného prostredia
701 088 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
701 088 €
100 %
82 %
Sociálne zabezpečenie
585 239 €
4 %
6 %
Staroba
404 162 €
69 %
75 %
Rodina a deti
130 173 €
22 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
30 000 €
5 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
20 905 €
4 %
11 %
Obrana
183 413 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
183 413 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby