Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Malé Leváre

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 712 204 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
677 944 €
40 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
674 069 €
99 %
86 %
Všeobecné služby
2 190 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 685 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
438 520 €
26 %
6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
427 838 €
98 %
2 %
Kultúrne služby
7 111 €
2 %
51 %
Rekreačné a športové služby
2 205 €
1 %
31 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 103 €
0 %
13 %
Vysielacie a vydavateľské služby
263 €
0 %
3 %
Vzdelávanie
292 888 €
17 %
40 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
226 814 €
77 %
54 %
Vedľajšie služby v školstve
52 746 €
18 %
13 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
13 328 €
5 %
6 %
Ochrana životného prostredia
138 714 €
8 %
7 %
Nakladanie s odpadovými vodami
80 299 €
58 %
34 %
Nakladanie s odpadmi
37 480 €
27 %
58 %
Znižovanie znečisťovania
20 935 €
15 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
105 121 €
6 %
9 %
Rozvoj obcí
54 187 €
52 %
52 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
21 820 €
21 %
7 %
Verejné osvetlenie
17 386 €
17 %
10 %
Zásobovanie vodou
11 728 €
11 %
8 %
Ekonomická oblasť
35 165 €
2 %
5 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
25 866 €
74 %
14 %
Komunikácia
8 764 €
25 %
4 %
Iné odvetvia
535 €
2 %
4 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
0 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
12 864 €
1 %
3 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
6 827 €
53 %
24 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
3 127 €
24 %
6 %
Staroba
2 910 €
23 %
54 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
10 989 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
10 989 €
100 %
79 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby