Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nové Mesto nad Váhom

Aktuálny stav
5,9
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Nové Mesto nad Váhom
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Nové Mesto nad Váhom
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 2,2 %
5,9
22,4 %
Dlhová služba 4,9 %
5,4
3,8 %
Bilancia bežného účtu 20,2 %
6,0
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,4 %
5,9
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 81 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 22 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 4 098 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 99 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 7,5 %
4,5
-0,6 %
Intenzita investovania 12,3 %
4,9
6,7 %
Čistý majetok 426,1 %
4,3
317,5 %
Okamžitá likvidita 1 065,4 %
6,0
259,1 %
Pohotová likvidita 1 120,4 %
6,0
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 58,0 %
3,1
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 20 406 207 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 400 998 €
Výdavky bežného rozpočtu 16 275 086 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 3 907 085 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 72 510 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 992 862 €
Dlhodobé záväzky 11 300 959 €
Krátkodobé záväzky 1 804 639 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 432 929 €
Bankové úvery a výpomoci 432 929 €
Úvery od ŠFRB 11 201 784 €
Výdavky na splácanie istiny 545 805 €
Úrokové splátky 144 500 €
Finančné účty 19 226 643 €
Neobežný majetok 63 590 415 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 20 077
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 1 991 356 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby