Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nové Mesto nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
26 899 475 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
12 420 773 €
46 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
8 037 658 €
65 %
74 %
Dane z majetku
3 246 224 €
26 %
17 %
Dane za tovary a služby
1 103 568 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
33 324 €
0 %
0 %
Granty a transfery
10 270 346 €
38 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
10 270 346 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
3 617 084 €
13 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 969 405 €
54 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 071 794 €
30 %
29 %
Kapitálové príjmy
340 122 €
9 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
140 602 €
4 %
10 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
95 161 €
3 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
450 837 €
2 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
450 837 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
140 433 €
1 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
140 433 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby