Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kleňany

Aktuálny stav
2,9
z max. 6
Nedostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
0,0
Dlhová služba
1,5
Bilancia bežného účtu
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Kleňany
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Kleňany
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 210,4 %
0,0
11,2 %
Dlhová služba 0,5 %
5,9
3,9 %
Bilancia bežného účtu 2,3 %
2,5
7,6 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa -1 007 € -29 €
Celkový dlh na obyvateľa 972 € 110 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 040 € 2 660 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 421 € 32 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia -112,4 %
0,0
-3,0 %
Intenzita investovania 214,6 %
6,0
10,9 %
Čistý majetok 658,4 %
6,0
321,4 %
Okamžitá likvidita 1 260,4 %
6,0
271,9 %
Pohotová likvidita 1 260,4 %
6,0
298,2 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
20,5 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 129 960 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 115 570 €
Výdavky bežného rozpočtu 126 946 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 394 515 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 0 €
Dlhodobé záväzky 630 €
Krátkodobé záväzky 5 030 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 266 224 €
Bankové úvery a výpomoci 266 224 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 574 €
Úrokové splátky 0 €
Finančné účty 63 400 €
Neobežný majetok 1 036 524 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 274
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 115 334 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby