Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kleňany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
524 475 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
261 900 €
50 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
261 900 €
100 %
100 %
Granty a transfery
121 955 €
23 %
34 %
Tuzemské bežné granty a transfery
121 955 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
115 269 €
22 %
43 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
99 838 €
87 %
84 %
Dane z majetku
10 294 €
9 %
10 %
Dane za tovary a služby
5 137 €
4 %
6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
17 045 €
3 %
10 %
Z ostatných finančných operácií
17 045 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
8 306 €
2 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
7 695 €
93 %
53 %
Iné nedaňové príjmy
475 €
6 %
6 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
136 €
2 %
28 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby