Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kleňany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
522 035 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Bývanie a občianska vybavenosť
392 921 €
75 %
9 %
Rozvoj bývania
390 242 €
99 %
14 %
Verejné osvetlenie
2 679 €
1 %
13 %
Všeobecné verejné služby
80 237 €
15 %
26 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
79 384 €
99 %
89 %
Transakcie verejného dlhu
574 €
1 %
9 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
206 €
0 %
1 %
Všeobecné služby
72 €
0 %
1 %
Vzdelávanie
32 133 €
6 %
43 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
28 106 €
87 %
54 %
Vedľajšie služby v školstve
4 027 €
13 %
13 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5 703 €
1 %
5 %
Kultúrne služby
5 291 €
93 %
48 %
Náboženské a iné spoločenské služby
303 €
5 %
14 %
Vysielacie a vydavateľské služby
110 €
2 %
3 %
Ochrana životného prostredia
5 015 €
1 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
5 015 €
100 %
59 %
Ekonomická oblasť
4 803 €
1 %
5 %
Ťažba, výroba a výstavba
4 273 €
89 %
13 %
Doprava
530 €
11 %
66 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
0 €
0 %
9 %
Sociálne zabezpečenie
790 €
0 %
4 %
Staroba
790 €
100 %
52 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
300 €
0 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
300 €
100 %
65 %
Obrana
134 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
134 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby