Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Aktuálny stav
4,5
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Prešov
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Prešov
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 36,0 %
4,2
22,2 %
Dlhová služba 5,9 %
5,3
4,8 %
Bilancia bežného účtu 15,1 %
5,0
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 85 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 293 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 898 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 25 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 8,6 %
4,7
1,9 %
Intenzita investovania 5,9 %
2,4
6,9 %
Čistý majetok 355,9 %
3,6
356,5 %
Okamžitá likvidita 191,8 %
5,8
228,4 %
Pohotová likvidita 214,1 %
4,3
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 5,6 %
5,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 82 020 827 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 5 211 247 €
Výdavky bežného rozpočtu 69 650 626 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 10 053 794 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 4 216 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 4 120 €
Krátkodobé pohľadávky 2 384 303 €
Dlhodobé záväzky 4 587 867 €
Krátkodobé záväzky 10 701 632 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 25 982 166 €
Bankové úvery a výpomoci 25 982 166 €
Úvery od ŠFRB 4 037 512 €
Výdavky na splácanie istiny 3 093 280 €
Úrokové splátky 190 781 €
Finančné účty 20 528 242 €
Neobežný majetok 263 032 307 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 88 680
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 2 239 186 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby