Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
84 100 937 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
36 917 610 €
44 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
14 506 675 €
39 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
8 175 633 €
22 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
5 192 512 €
14 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
4 903 703 €
13 %
1 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 139 086 €
11 %
18 %
Ekonomická oblasť
16 106 424 €
19 %
14 %
Doprava
8 373 800 €
52 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
7 589 348 €
47 %
8 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
103 942 €
1 %
3 %
Iné odvetvia
39 334 €
0 %
2 %
Všeobecné verejné služby
10 860 679 €
13 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
7 166 802 €
66 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
3 285 344 €
30 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
221 736 €
2 %
1 %
Všeobecné služby
186 797 €
2 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
5 843 041 €
7 %
6 %
Staroba
4 637 752 €
79 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
911 416 €
16 %
12 %
Rodina a deti
181 437 €
3 %
6 %
Nezamestnanosť
57 585 €
1 %
0 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
51 048 €
1 %
6 %
Pozostalí
2 100 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
1 704 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
4 927 773 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
4 791 941 €
97 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
135 832 €
3 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 759 794 €
4 %
8 %
Rozvoj obcí
1 800 843 €
48 %
56 %
Verejné osvetlenie
1 217 234 €
32 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
704 421 €
19 %
16 %
Rozvoj bývania
37 297 €
1 %
11 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 218 358 €
4 %
9 %
Kultúrne služby
2 044 145 €
64 %
45 %
Rekreačné a športové služby
1 098 556 €
34 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
55 858 €
2 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
19 800 €
1 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 387 082 €
3 %
3 %
Policajné služby
2 369 746 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
17 336 €
1 %
5 %
Obrana
80 174 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
80 174 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby