Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 097 342 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
7 926 218 €
53 %
45 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 458 018 €
44 %
62 %
Dane z majetku
3 354 232 €
42 %
31 %
Dane za tovary a služby
1 113 968 €
14 %
7 %
Granty a transfery
5 064 283 €
34 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 019 283 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
45 000 €
1 %
0 %
Nedaňové príjmy
2 035 928 €
13 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 057 966 €
52 %
49 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
898 571 €
44 %
34 %
Iné nedaňové príjmy
33 520 €
2 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
28 354 €
1 %
0 %
Kapitálové príjmy
17 518 €
1 %
5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
70 912 €
0 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
70 912 €
100 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
0 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby