Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,6 mil. €
3,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,4 mil. €
-5,6 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
100 %
príspevková organizácia
Administratívne a podporné služby
1,2 mil. €
13,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
100 %
nezisková organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
684,6 tis. €
-14,3 tis. €
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
301,5 tis. €
35,8 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Umenie, zábava a rekreácia
193,1 tis. €
-5,2 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Informácie a komunikácia
120,5 tis. €
1,6 tis. €
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby