Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
407 792 125 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
237 811 120 €
58 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
168 693 621 €
71 %
77 %
Dane za tovary a služby
35 147 534 €
15 %
9 %
Dane z majetku
33 969 964 €
14 %
14 %
Granty a transfery
81 249 279 €
20 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
80 483 214 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
557 037 €
1 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
209 028 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
48 553 229 €
12 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
19 169 221 €
39 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
18 704 527 €
39 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
9 825 494 €
20 %
11 %
Kapitálové príjmy
836 160 €
2 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
17 827 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
30 178 498 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
30 178 498 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
10 000 000 €
2 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
10 000 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby