Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
544 184 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
345 468 €
63 %
45 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
336 600 €
97 %
62 %
Dane za tovary a služby
8 868 €
3 %
7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
101 612 €
19 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
101 612 €
100 %
100 %
Granty a transfery
62 890 €
12 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
62 890 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
34 213 €
6 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
18 255 €
53 %
49 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
12 864 €
38 %
34 %
Iné nedaňové príjmy
3 088 €
9 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
7 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby