Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
414 751 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
206 392 €
50 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
199 680 €
97 %
93 %
Všeobecné služby
5 848 €
3 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
864 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
95 990 €
23 %
5 %
Doprava
95 990 €
100 %
83 %
Bývanie a občianska vybavenosť
45 509 €
11 %
7 %
Rozvoj obcí
31 134 €
68 %
64 %
Verejné osvetlenie
14 376 €
32 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
37 614 €
9 %
5 %
Rekreačné a športové služby
22 788 €
61 %
38 %
Náboženské a iné spoločenské služby
8 475 €
23 %
1 %
Kultúrne služby
6 007 €
16 %
53 %
Vysielacie a vydavateľské služby
343 €
1 %
6 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
17 035 €
4 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
17 035 €
100 %
67 %
Sociálne zabezpečenie
10 257 €
2 %
7 %
Staroba
5 957 €
58 %
87 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
4 300 €
42 %
5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 100 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
1 100 €
100 %
54 %
Ochrana životného prostredia
855 €
0 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
855 €
100 %
47 %
Vzdelávanie
0 €
0 %
46 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
0 €
0 %
8 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby