Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Dargovských Hrdinov

Finančné zdravie
5,6
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
4,8
Bilancia bežného účtu
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne rozpočtové alebo príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy1,7 mil. €
Daňové príjmy
58,8 %
Granty a transfery
32,1 %
Nedaňové príjmy
6,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,1 %
Košice - Dargovských Hrdinov
priemer mestských častí
Výdavky1,6 mil. €
Všeobecné verejné služby
53,1 %
Sociálne zabezpečenie
24,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
14,2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4,2 %
Ekonomická oblasť
3,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,3 %
Ochrana životného prostredia
0,2 %
Zdravotníctvo
0,1 %
Vzdelávanie
0,1 %
Košice - Dargovských Hrdinov
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
3,4
Celkové hodnotenie
3,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,7
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
8 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Dominik Babušík

nezávislý kandidát

starosta od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Košice III
Kraj:Košický kraj
E-mail:smolkova@kosice-dh.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby