Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Aktuálny stav
5,1
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,2
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,9
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Banskobystrický VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 15,2 %
5,2
28,0 %
Dlhová služba 5,5 %
5,3
2,2 %
Bilancia bežného účtu 17,9 %
5,6
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 17 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 43 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 305 € 252 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 28 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 5,4 %
4,1
3,3 %
Intenzita investovania 12,4 %
4,9
9,9 %
Čistý majetok 108,7 %
1,1
97,5 %
Okamžitá likvidita 1 133,6 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 1 654,5 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 199 928 332 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 824 413 €
Výdavky bežného rozpočtu 164 169 897 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 27 546 938 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 5 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 5 €
Krátkodobé pohľadávky 25 145 165 €
Dlhodobé záväzky 896 460 €
Krátkodobé záväzky 4 826 850 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 27 760 036 €
Bankové úvery a výpomoci 27 760 036 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 6 909 232 €
Úrokové splátky 321 175 €
Finančné účty 54 714 933 €
Neobežný majetok 172 575 402 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 651 474
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 18 195 094 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby