Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
240 594 849 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
113 787 423 €
47 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
97 609 081 €
86 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
15 376 312 €
14 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
802 030 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
58 375 530 €
24 %
24 %
Doprava
56 144 394 €
96 %
93 %
Iné odvetvia
1 899 513 €
3 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
331 624 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
35 936 992 €
15 %
13 %
Staroba
21 927 778 €
61 %
20 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
12 700 106 €
35 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 132 338 €
3 %
2 %
Rodina a deti
176 770 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
22 925 697 €
10 %
8 %
Kultúrne služby
22 925 697 €
100 %
98 %
Všeobecné verejné služby
9 452 458 €
4 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
9 452 458 €
100 %
84 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
115 297 €
0 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
114 406 €
99 %
1 %
Vedecké a výskumné projekty
891 €
1 %
0 %
Obrana
1 452 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 452 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby