Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,5
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Košický VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Košický VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 30,9 %
4,5
30,6 %
Dlhová služba 0,8 %
5,9
4,5 %
Bilancia bežného účtu 11,9 %
4,4
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,1 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 9 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 86 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 209 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 16 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 3,1 %
3,6
-1,1 %
Intenzita investovania 8,8 %
3,5
9,5 %
Čistý majetok 75,0 %
0,8
86,4 %
Okamžitá likvidita 832,1 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 1 018,4 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 234 348 532 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 404 868 €
Výdavky bežného rozpočtu 206 412 469 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 23 044 139 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 179 970 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 53 437 €
Krátkodobé pohľadávky 29 555 767 €
Dlhodobé záväzky 484 150 €
Krátkodobé záväzky 15 869 450 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 68 873 939 €
Bankové úvery a výpomoci 72 409 296 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 1 810 737 €
Úrokové splátky 39 932 €
Finančné účty 132 051 743 €
Neobežný majetok 104 545 789 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 802 092
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 12 726 752 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby