Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
883 589 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
384 655 €
44 %
42 %
Služby
174 079 €
45 %
38 %
Dopravné
96 926 €
25 %
18 %
Materiál
48 234 €
13 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
45 599 €
12 %
19 %
Rutinná a štandardná údržba
11 161 €
3 %
7 %
Nájomné za nájom
8 630 €
2 %
1 %
Cestovné náhrady
27 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
357 723 €
40 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
206 040 €
58 %
76 %
Príplatky
82 925 €
23 %
18 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
52 292 €
15 %
1 %
Odmeny
16 466 €
5 %
5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
130 571 €
15 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
90 089 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
21 228 €
16 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
13 679 €
10 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 574 €
4 %
3 %
Kapitálové výdavky
10 640 €
1 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
10 640 €
100 %
77 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby