Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
192 020 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
103 994 €
54 %
49 %
Služby
66 733 €
64 %
48 %
Energie, voda a komunikácie
21 731 €
21 %
25 %
Materiál
14 321 €
14 %
14 %
Rutinná a štandardná údržba
1 210 €
1 %
9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62 132 €
32 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
54 021 €
87 %
74 %
Príplatky
8 111 €
13 %
17 %
Poistné a príspevok do poisťovní
25 719 €
13 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
19 105 €
74 %
71 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
4 767 €
19 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
1 847 €
7 %
18 %
Bežné transfery
175 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
175 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby