Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Spolu majetok
265 155 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
223 895 €
84 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
223 895 €
100 %
100 %
Stavby
223 078 €
100 %
61 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
818 €
0 %
3 %
Obežný majetok
41 247 €
16 %
7 %
Finančné účty súčet
38 232 €
93 %
84 %
Bankové účty
35 362 €
86 %
81 %
Peniaze
2 870 €
7 %
1 %
Zásoby súčet
3 016 €
7 %
4 %
Materiál
3 016 €
7 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
12 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
12 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby