Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Náklady spolu
216 884 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
216 709 €
100 %
98 %
Osobné náklady
109 917 €
51 %
50 %
Mzdové náklady
78 176 €
36 %
36 %
Sociálne poistenie
26 069 €
12 %
12 %
Zákonné sociálne poistenie
26 069 €
12 %
10 %
Sociálne náklady
5 672 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
4 572 €
2 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 100 €
1 %
0 %
Služby
44 875 €
21 %
21 %
Ostatné služby
40 689 €
19 %
12 %
Cestovné
3 700 €
2 %
0 %
Opravy a udržiavanie
486 €
0 %
3 %
Spotrebované nákupy
38 004 €
18 %
15 %
Spotreba energie
20 543 €
9 %
6 %
Spotreba materiálu
17 461 €
8 %
5 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
23 253 €
11 %
12 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 253 €
11 %
11 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 253 €
11 %
11 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
434 €
0 %
2 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
434 €
0 %
1 %
Dane a poplatky
226 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
226 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
175 €
0 %
2 %
Finančné náklady
175 €
100 %
24 %
Ostatné finančné náklady
175 €
100 %
13 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby