Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Karloveský športový klub

Spolu majetok
404 680 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
383 208 €
95 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
383 208 €
100 %
100 %
Stavby
381 503 €
100 %
61 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 705 €
0 %
3 %
Obežný majetok
20 564 €
5 %
7 %
Pohľadávky spolu
18 379 €
89 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
18 379 €
89 %
11 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
8 407 €
41 %
0 %
Ostatné pohľadávky
6 016 €
29 %
1 %
Odberatelia
3 471 €
17 %
3 %
Iné pohľadávky
485 €
2 %
1 %
Finančné účty súčet
2 102 €
10 %
84 %
Bankové účty
1 276 €
6 %
81 %
Peniaze
826 €
4 %
1 %
Zásoby súčet
83 €
0 %
4 %
Materiál
83 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
908 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
908 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby