Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Spolu majetok
216 518 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
216 178 €
100 %
13 %
Finančné účty súčet
203 999 €
94 %
94 %
Bankové účty
201 236 €
93 %
91 %
Ceniny
2 763 €
1 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
6 360 €
3 %
1 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
6 360 €
3 %
1 %
Zásoby súčet
4 074 €
2 %
2 %
Materiál
4 074 €
2 %
2 %
Pohľadávky spolu
1 745 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 745 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 745 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
340 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
199 €
58 %
98 %
Príjmy budúcich období
141 €
42 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby