Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
915 200 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
863 970 €
94 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
863 970 €
100 %
100 %
Stavby
577 837 €
67 %
82 %
Pozemky
280 322 €
32 %
14 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 812 €
1 %
3 %
Obežný majetok
49 146 €
5 %
8 %
Finančné účty súčet
48 052 €
98 %
87 %
Bankové účty
48 027 €
98 %
84 %
Príjmový rozpočtový účet
25 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
958 €
2 %
6 %
Materiál
958 €
2 %
6 %
Pohľadávky spolu
136 €
0 %
7 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
136 €
0 %
6 %
Iné pohľadávky
136 €
0 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
2 084 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
2 084 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby