Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
155 516 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
137 892 €
89 %
12 %
Finančné účty súčet
109 057 €
79 %
50 %
Peniaze a účty v bankách spolu
109 057 €
79 %
1 %
Pohľadávky spolu
24 309 €
18 %
46 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
24 309 €
18 %
36 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
17 510 €
13 %
0 %
Pohľadávky z obchodného styku
5 112 €
4 %
20 %
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 687 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
4 526 €
3 %
4 %
Neobežný majetok
17 624 €
11 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
17 624 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 034 €
68 %
5 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 590 €
32 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby