Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
191 881 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
145 679 €
76 %
92 %
Osobné náklady
125 495 €
86 %
86 %
Mzdové náklady
92 696 €
64 %
62 %
Sociálne poistenie
30 856 €
21 %
21 %
Zákonné sociálne poistenie
30 856 €
21 %
21 %
Sociálne náklady
1 942 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
1 942 €
1 %
2 %
Služby
16 500 €
11 %
6 %
Ostatné služby
16 218 €
11 %
4 %
Cestovné
282 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
3 685 €
3 %
7 %
Spotreba materiálu
3 685 €
3 %
4 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
46 202 €
24 %
8 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
46 197 €
100 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
46 197 €
100 %
97 %
Finančné náklady
5 €
0 %
2 %
Ostatné finančné náklady
5 €
0 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby