Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 579 120 €
Neobežný majetok
1 463 096 €
Obežný majetok
115 689 €
Časové rozlíšenie súčet
335 €
Pasíva
1 579 120 €
Vlastné imanie
4 627 €
Záväzky celkom
1 449 871 €
Časové rozlíšenie súčet
124 622 €
Výnosy
1 467 055 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
106 333 €
Výnosy z finančnej činnosti
69 €
Náklady
1 465 622 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 359 531 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
106 091 €
Zisk
1 434 €
Daň z príjmov
14 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 419 €
Príjmy103,8 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,5 %
Tovary a služby
20,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Kapitálové výdavky
9,3 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Odborárska 10
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36125148
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby