Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom

Spolu majetok
1 579 120 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 463 096 €
93 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 463 096 €
100 %
100 %
Stavby
1 409 816 €
96 %
87 %
Pozemky
38 859 €
3 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 421 €
1 %
2 %
Obežný majetok
115 689 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
86 041 €
74 %
94 %
Bankové účty
86 041 €
74 %
91 %
Pohľadávky spolu
28 984 €
25 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
28 984 €
25 %
3 %
Ostatné pohľadávky
28 984 €
25 %
1 %
Zásoby súčet
664 €
1 %
2 %
Materiál
664 €
1 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
335 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
335 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby