Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Náklady spolu
838 455 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
784 010 €
94 %
95 %
Osobné náklady
634 433 €
81 %
79 %
Mzdové náklady
464 378 €
59 %
57 %
Sociálne poistenie
160 091 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
160 091 €
20 %
20 %
Sociálne náklady
9 964 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
9 964 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
103 291 €
13 %
13 %
Spotreba materiálu
72 654 €
9 %
9 %
Spotreba energie
30 637 €
4 %
4 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
21 430 €
3 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 430 €
3 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 430 €
3 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 068 €
2 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 068 €
2 %
1 %
Služby
11 951 €
2 %
5 %
Ostatné služby
8 676 €
1 %
3 %
Opravy a udržiavanie
2 951 €
0 %
2 %
Cestovné
324 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
837 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
837 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 446 €
6 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
53 335 €
98 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
53 041 €
97 %
95 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
294 €
1 %
1 %
Finančné náklady
1 110 €
2 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 110 €
2 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby