Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Spolu majetok
398 498 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
288 584 €
72 %
89 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
288 584 €
100 %
95 %
Dopravné prostriedky
165 385 €
57 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 776 €
23 %
6 %
Stavby
57 423 €
20 %
71 %
Obežný majetok
100 028 €
25 %
10 %
Zásoby súčet
39 483 €
39 %
3 %
Materiál
39 483 €
39 %
3 %
Finančné účty súčet
35 507 €
35 %
42 %
Bankové účty
35 002 €
35 %
40 %
Peniaze
505 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
25 038 €
25 %
53 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
25 038 €
25 %
33 %
Odberatelia
11 967 €
12 %
2 %
Iné pohľadávky
11 897 €
12 %
3 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
978 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
196 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
9 886 €
2 %
1 %
Náklady budúcich období
9 886 €
100 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby