Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby Sládkovičovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
416 737 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
202 736 €
49 %
42 %
Služby
106 834 €
53 %
38 %
Dopravné
37 602 €
19 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
28 248 €
14 %
7 %
Materiál
15 353 €
8 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
14 700 €
7 %
19 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
126 495 €
30 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
126 495 €
100 %
76 %
Poistné a príspevok do poisťovní
84 915 €
20 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
60 288 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
16 389 €
19 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
8 238 €
10 %
10 %
Kapitálové výdavky
2 591 €
1 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 591 €
100 %
77 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby