Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí hornej Torysy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
115 281 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
109 852 €
95 %
97 %
Služby
59 183 €
54 %
29 %
Ostatné služby
59 171 €
54 %
24 %
Náklady na reprezentáciu
12 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
27 427 €
25 %
24 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 427 €
25 %
23 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 427 €
25 %
23 %
Osobné náklady
13 385 €
12 %
23 %
Mzdové náklady
9 514 €
9 %
17 %
Sociálne poistenie
3 349 €
3 %
6 %
Zákonné sociálne poistenie
3 349 €
3 %
5 %
Sociálne náklady
523 €
0 %
1 %
Zákonné sociálne náklady
523 €
0 %
1 %
Spotrebované nákupy
8 461 €
8 %
19 %
Spotreba materiálu
8 286 €
8 %
14 %
Spotreba energie
175 €
0 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 355 €
1 %
4 %
Odpis pohľadávky
1 355 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
40 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
40 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 429 €
5 %
3 %
Finančné náklady
5 429 €
100 %
38 %
Iné ostatné náklady
4 215 €
78 %
19 %
Osobitné náklady
1 214 €
22 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby