Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 531 837 €
Neobežný majetok
1 305 560 €
Obežný majetok
225 220 €
Časové rozlíšenie súčet
1 057 €
Pasíva
1 531 837 €
Vlastné imanie
0 €
Záväzky celkom
1 530 685 €
Časové rozlíšenie súčet
1 152 €
Výnosy
2 058 496 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
13 843 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 044 653 €
Náklady
2 058 496 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 043 333 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 164 €
Príjmy18,3 tis. €
Nedaňové príjmy
75,7 %
Granty a transfery
24,3 %
Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,0 %
Tovary a služby
11,1 %
Bežné transfery
1,4 %
Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 113
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37947770
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2005
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby