Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
34 261 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
31 882 €
93 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
31 882 €
100 %
100 %
Stavby
27 529 €
86 %
82 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 749 €
12 %
3 %
Pozemky
603 €
2 %
14 %
Obežný majetok
2 380 €
7 %
8 %
Finančné účty súčet
1 795 €
75 %
87 %
Bankové účty
1 456 €
61 %
84 %
Peniaze
261 €
11 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
69 €
3 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
9 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
410 €
17 %
7 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
410 €
17 %
6 %
Iné pohľadávky
339 €
14 %
3 %
Ostatné pohľadávky
71 €
3 %
3 %
Zásoby súčet
175 €
7 %
6 %
Materiál
175 €
7 %
6 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby