Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,7
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trnavský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 45,3 %
3,7
32,3 %
Dlhová služba 3,5 %
5,6
2,8 %
Bilancia bežného účtu 11,5 %
4,3
10,6 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 15 € 3 €
Celkový dlh na obyvateľa 128 € 92 €
Čistý majetok na obyvateľa 267 € 272 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 23 € 16 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 4,9 %
4,0
1,0 %
Intenzita investovania 6,5 %
2,6
9,6 %
Čistý majetok 95,0 %
0,9
95,9 %
Okamžitá likvidita 853,7 %
6,0
636,6 %
Pohotová likvidita 868,4 %
6,0
744,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 164 071 669 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 4 349 383 €
Výdavky bežného rozpočtu 145 213 094 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 14 948 003 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 1 229 302 €
Dlhodobé záväzky 314 969 €
Krátkodobé záväzky 8 383 907 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 71 796 764 €
Bankové úvery a výpomoci 75 796 764 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 3 270 635 €
Úrokové splátky 692 079 €
Finančné účty 71 574 218 €
Neobežný majetok 150 942 629 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 562 372
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 12 689 816 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby