Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
238 446 744 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
100 176 500 €
42 %
36 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
100 176 500 €
100 %
100 %
Dane za tovary a služby
0 €
0 %
0 %
Granty a transfery
89 227 150 €
37 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
87 921 276 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 298 108 €
1 %
1 %
Zahraničné transfery
5 590 €
0 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
2 176 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
24 526 895 €
10 %
6 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
20 526 895 €
84 %
89 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 000 000 €
16 %
11 %
Nedaňové príjmy
12 463 032 €
5 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
9 934 447 €
80 %
90 %
Iné nedaňové príjmy
1 625 831 €
13 %
4 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
787 160 €
6 %
5 %
Kapitálové príjmy
109 853 €
1 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
5 741 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12 053 168 €
5 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
12 053 168 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby