Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
195 917 756 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
87 785 674 €
45 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
77 879 228 €
89 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
8 408 503 €
10 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 456 336 €
2 %
1 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
41 606 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
41 835 370 €
21 %
23 %
Doprava
40 773 572 €
97 %
96 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
1 061 798 €
3 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
29 838 074 €
15 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
28 374 286 €
95 %
75 %
Rodina a deti
729 351 €
2 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
729 265 €
2 %
2 %
Staroba
5 172 €
0 %
21 %
Všeobecné verejné služby
18 109 535 €
9 %
6 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
18 109 535 €
100 %
78 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
17 399 269 €
9 %
7 %
Kultúrne služby
17 399 269 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
790 889 €
0 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
790 889 €
100 %
2 %
Ochrana životného prostredia
158 946 €
0 %
0 %
Znižovanie znečisťovania
153 726 €
97 %
25 %
Ochrana prírody a krajiny
5 220 €
3 %
2 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby