Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vráble

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,9
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Vráble
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Vráble
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 42,7 %
3,9
22,2 %
Dlhová služba 8,2 %
5,0
4,8 %
Bilancia bežného účtu 12,8 %
4,6
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,3 %
5,9
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 85 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 377 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 535 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 35 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 8,2 %
4,6
1,9 %
Intenzita investovania 4,4 %
1,8
6,9 %
Čistý majetok 287,3 %
2,9
356,5 %
Okamžitá likvidita 196,1 %
5,9
228,4 %
Pohotová likvidita 215,1 %
4,3
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 26,8 %
4,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 8 588 216 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 244 703 €
Výdavky bežného rozpočtu 7 486 308 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 621 795 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 23 679 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 153 430 €
Dlhodobé záväzky 2 114 465 €
Krátkodobé záväzky 810 650 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 3 229 449 €
Bankové úvery a výpomoci 1 202 769 €
Úvery od ŠFRB 2 026 680 €
Výdavky na splácanie istiny 419 317 €
Úrokové splátky 48 724 €
Finančné účty 1 589 996 €
Neobežný majetok 21 417 095 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 8 567
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 302 275 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby