Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vráble

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 398 502 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
5 064 340 €
54 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 623 945 €
72 %
77 %
Dane z majetku
915 341 €
18 %
14 %
Dane za tovary a služby
525 054 €
10 %
9 %
Granty a transfery
2 567 337 €
27 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 506 420 €
98 %
99 %
Zahraničné granty
46 359 €
2 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
14 558 €
1 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 201 243 €
13 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
542 238 €
45 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
437 104 €
36 %
53 %
Iné nedaňové príjmy
110 528 €
9 %
11 %
Kapitálové príjmy
109 905 €
9 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 468 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
478 310 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
478 310 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
87 272 €
1 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
87 272 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby