Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vráble

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 398 502 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
6 299 353 €
67 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
5 869 938 €
93 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
319 510 €
5 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
109 905 €
2 %
2 %
Zo štátneho rozpočtu
2 490 395 €
26 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
2 346 469 €
94 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
95 151 €
4 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
48 775 €
2 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
521 482 €
6 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
369 741 €
71 %
69 %
Iné zdroje
151 740 €
29 %
31 %
Bankové úvery
87 272 €
1 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
87 272 €
100 %
97 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby