Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vráble

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 537 589 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 995 936 €
47 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 546 817 €
39 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 229 768 €
31 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
682 865 €
17 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
517 370 €
13 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 117 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 721 350 €
20 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 221 264 €
71 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
468 614 €
27 %
17 %
Všeobecné služby
17 909 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
13 562 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
750 047 €
9 %
9 %
Kultúrne služby
365 524 €
49 %
45 %
Rekreačné a športové služby
292 497 €
39 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
50 622 €
7 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
41 404 €
6 %
2 %
Ochrana životného prostredia
631 339 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
401 280 €
64 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
197 933 €
31 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
31 317 €
5 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
809 €
0 %
9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
509 702 €
6 %
8 %
Rozvoj obcí
262 035 €
51 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
125 208 €
25 %
16 %
Verejné osvetlenie
109 959 €
22 %
16 %
Zásobovanie vodou
12 500 €
2 %
1 %
Ekonomická oblasť
340 612 €
4 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
127 263 €
37 %
3 %
Doprava
122 785 €
36 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
90 563 €
27 %
8 %
Palivá a energia
0 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
313 802 €
4 %
3 %
Policajné služby
254 409 €
81 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
59 394 €
19 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
216 696 €
3 %
6 %
Staroba
199 450 €
92 %
76 %
Rodina a deti
12 867 €
6 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
3 000 €
1 %
12 %
Pozostalí
721 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
432 €
0 %
1 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
226 €
0 %
6 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
57 218 €
1 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
57 218 €
100 %
72 %
Obrana
886 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
886 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby