Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 708 450 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 952 317 €
44 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 291 739 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
617 467 €
21 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
563 260 €
19 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
479 852 €
16 %
18 %
Všeobecné verejné služby
1 354 902 €
20 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
957 021 €
71 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
366 806 €
27 %
17 %
Všeobecné služby
19 718 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
11 357 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
773 321 €
12 %
6 %
Staroba
693 669 €
90 %
76 %
Rodina a deti
40 219 €
5 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
38 395 €
5 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 039 €
0 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
707 537 €
11 %
8 %
Rozvoj obcí
635 119 €
90 %
56 %
Verejné osvetlenie
55 992 €
8 %
16 %
Rozvoj bývania
16 427 €
2 %
11 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
287 190 €
4 %
3 %
Policajné služby
254 246 €
89 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
32 944 €
11 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
282 804 €
4 %
9 %
Kultúrne služby
186 870 €
66 %
45 %
Rekreačné a športové služby
54 780 €
19 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
19 123 €
7 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
17 101 €
6 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
4 930 €
2 %
3 %
Ochrana životného prostredia
211 009 €
3 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
211 009 €
100 %
85 %
Ekonomická oblasť
139 370 €
2 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
75 081 €
54 %
8 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
40 942 €
29 %
1 %
Doprava
23 347 €
17 %
84 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby