Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 541 822 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 648 359 €
43 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 937 415 €
81 %
75 %
Dane z majetku
571 962 €
16 %
16 %
Dane za tovary a služby
138 981 €
4 %
9 %
Granty a transfery
2 500 912 €
29 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 500 912 €
100 %
98 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 125 717 €
13 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 125 717 €
100 %
93 %
Nedaňové príjmy
1 033 340 €
12 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
558 340 €
54 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
370 495 €
36 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
99 500 €
10 %
12 %
Kapitálové príjmy
4 938 €
0 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
66 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
233 493 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
233 493 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby