Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 003 329 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 173 098 €
40 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 485 104 €
47 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
701 093 €
22 %
27 %
Vedľajšie služby v školstve
499 977 €
16 %
12 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
486 923 €
15 %
18 %
Všeobecné verejné služby
2 039 952 €
25 %
17 %
Transakcie verejného dlhu
1 022 986 €
50 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
985 637 €
48 %
77 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
16 051 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
15 277 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
938 708 €
12 %
6 %
Staroba
842 196 €
90 %
73 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
40 730 €
4 %
6 %
Rodina a deti
40 008 €
4 %
5 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
15 773 €
2 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
829 804 €
10 %
8 %
Rozvoj obcí
757 254 €
91 %
55 %
Verejné osvetlenie
56 783 €
7 %
17 %
Rozvoj bývania
15 767 €
2 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
301 454 €
4 %
3 %
Policajné služby
277 963 €
92 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
23 491 €
8 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
295 036 €
4 %
8 %
Kultúrne služby
205 084 €
70 %
43 %
Rekreačné a športové služby
51 551 €
17 %
49 %
Vysielacie a vydavateľské služby
18 676 €
6 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
17 255 €
6 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
2 470 €
1 %
3 %
Ochrana životného prostredia
264 913 €
3 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
264 913 €
100 %
84 %
Ekonomická oblasť
140 271 €
2 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
109 670 €
78 %
9 %
Doprava
17 789 €
13 %
84 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
12 812 €
9 %
1 %
Obrana
20 094 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
20 094 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby