Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tlmače

Aktuálny stav
5,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,5
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Tlmače
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 29,9 %
4,5
22,3 %
Dlhová služba 11,4 %
4,6
4,8 %
Bilancia bežného účtu 13,2 %
4,6
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,8 %
5,8
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 98 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 214 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 585 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 75 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 10,2 %
5,0
1,9 %
Intenzita investovania 1,0 %
0,4
6,9 %
Čistý majetok 360,8 %
3,6
356,5 %
Okamžitá likvidita 114,4 %
3,4
228,4 %
Pohotová likvidita 123,0 %
2,5
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 50,4 %
3,5
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 2 900 420 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 569 770 €
Výdavky bežného rozpočtu 2 516 653 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 599 631 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 20 173 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 56 070 €
Dlhodobé záväzky 1 222 471 €
Krátkodobé záväzky 648 853 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 772 635 €
Bankové úvery a výpomoci 772 635 €
Úvery od ŠFRB 1 303 471 €
Výdavky na splácanie istiny 207 352 €
Úrokové splátky 30 681 €
Finančné účty 742 222 €
Neobežný majetok 9 287 760 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 3 612
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 272 546 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby