Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tlmače

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 830 626 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
1 322 267 €
35 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
501 525 €
38 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
356 877 €
27 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
256 935 €
19 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
206 930 €
16 %
14 %
Všeobecné verejné služby
835 544 €
22 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
581 259 €
70 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
238 032 €
28 %
17 %
Všeobecné služby
16 253 €
2 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
699 933 €
18 %
8 %
Rozvoj obcí
658 198 €
94 %
56 %
Verejné osvetlenie
31 416 €
4 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
10 319 €
1 %
16 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
382 781 €
10 %
9 %
Kultúrne služby
262 656 €
69 %
45 %
Rekreačné a športové služby
101 501 €
27 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
18 624 €
5 %
3 %
Ekonomická oblasť
289 148 €
8 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
254 305 €
88 %
3 %
Doprava
34 843 €
12 %
84 %
Ochrana životného prostredia
207 381 €
5 %
8 %
Ochrana prírody a krajiny
113 514 €
55 %
3 %
Nakladanie s odpadmi
93 867 €
45 %
85 %
Sociálne zabezpečenie
86 011 €
2 %
6 %
Staroba
63 500 €
74 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
22 511 €
26 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
7 561 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
5 162 €
68 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
2 399 €
32 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby